Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/11/2017 in all areas

  1. 1 point
    You will roll out from the Hospital witth a 15-0 Victory; they will be successful and you will continue with your life.
  2. 1 point
    v9.20 #09 (09-09-2017): - akt. XVM do 6.9.1.1 - akt. ikonek konturów: Contrabass - akt. Radial Menu - akt. Oświetlenie czołgów - akt. UT announcer - akt. Kolorowe komunikaty "Chat + Kill-log" - akt. Pomalowane Rolki - akt. francuskiego tłumaczenia instalatora - akt. statystyki sesji Tomonik [dodano WN8 & EFF na oknie rezultatów bitwy] - dodano Battle Observer - naprawiono Dodatkowe informacje celowania: tylko dla widoku z góry od artylerii - info: ide do szpitala na poważną operację, dlatego przez ok. 2 tyg. może nie być aktualizacji modpacka
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.