Attention: from 24th July to 10th August I will be in a very weak internet zone. It's unlikely that I'll release any updates in that time, I probably cannot provide any support either. Unless I find a strong signal on some mountain top. / Uwaga: od 24 Sierpnia do 10 lipca będę w strefie gdzie jest zbyt słaby internet żeby wypuszczać aktualizacje paczek. W tym czasie wsparcie z mojej strony będzie ograniczone. Przy odrobinie szczęścia może uda mi się znaleźć mocny sygnał, wtedy jest szansa na coś, ale nie obiecuję.

Sign in to follow this  
Followers 0
pokelance

Modele statków

1 post in this topic

Witam, zajmuje się edycją wideo ostatnio chce zrobić intro do World of Warship jednak potrzebne mi są modele statków (Obojętnie jaki tier i kraj) ważne żeby był po jednym z każdej klasy. Affter Effects wymaga plików w formacie OBJ/FBX modele w grze są zapisane w formacie primitve z tego co widzę.

Znalazłem program do odpalania modeli z gry WoT(WoT Model Editor)  miał działać również w WoW'sie jednak przy próbie uruchomienia pojawia się błąd "-0.525373" na typ 'Single' nie jest prawidłowa.

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.InvalidCastException: Konwersja z ciągu "-0.525373" na typ 'Single' nie jest prawidłowa. ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToSingle(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
  --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToSingle(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToSingle(String Value)
  w Model_Viewer.vis_main.get_translations(Int32 id, Int32 loop_count)
  w Model_Viewer.frmMain.build_primitive_data(Boolean _add)
  w Model_Viewer.frmMain.m_open_primitive_Click(Object sender, EventArgs e)
  w Model_Viewer.frmMain.m_add_prmitive_Click(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  w System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Model_Viewer
  Wersja zestawu: 1.0.0.24
  Wersja Win32: 1.0.0.24
  CodeBase: file:///E:/Warship/Model_Viewer.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Wersja zestawu: 8.0.0.0
  Wersja Win32: 8.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5488 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Tao.Platform.Windows
  Wersja zestawu: 1.0.0.5
  Wersja Win32: 1.0.0.5
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.Platform.Windows.DLL
----------------------------------------
System.Data
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
System.Data.DataSetExtensions
  Wersja zestawu: 3.5.0.0
  Wersja Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
----------------------------------------
System.Core
  Wersja zestawu: 3.5.0.0
  Wersja Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
cttools
  Wersja zestawu: 1.0.4723.22902
  Wersja Win32: 
  CodeBase: file:///E:/Warship/cttools.DLL
----------------------------------------
msvcm90
  Wersja zestawu: 9.0.30729.6161
  Wersja Win32: 9.00.30729.6161
  CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57/msvcm90.dll
----------------------------------------
Tao.FreeGlut
  Wersja zestawu: 2.4.0.2
  Wersja Win32: 2.4.0.2
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.FreeGlut.DLL
----------------------------------------
Tao.OpenGl
  Wersja zestawu: 2.1.0.12
  Wersja Win32: 2.1.0.12
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.OpenGl.DLL
----------------------------------------
Tao.DevIl
  Wersja zestawu: 1.6.8.3
  Wersja Win32: 1.6.8.3
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.DevIl.DLL
----------------------------------------
Accessibility
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
FastColoredTextBox
  Wersja zestawu: 2.16.11.0
  Wersja Win32: 2.16.11.0
  CodeBase: file:///E:/Warship/FastColoredTextBox.DLL
----------------------------------------
System.Data.SqlXml
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll
----------------------------------------
System.Xml.Xsl.CompiledQuery.1
  Wersja zestawu: 0.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic.resources
  Wersja zestawu: 8.0.0.0
  Wersja Win32: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.



Potem próbowałem odpalić ten plik w MAYA kolejny błąd ogólnie to moje pierwsze doświadczenie z obiektami 3d.

 

Czego potrzebuję: chciałbym aby ktoś wyeksportował mi modele 4 okrętów po jednym z każdej klasy jak już mówiłem nie mam specjalnych wymagań co do modelu i następnie wyrenderował w formacie OBJ/FBX.
Pozdrawiam

 

@Edit mógłbym prosić o przeniesienie tematu do odpowiedniego forum teraz zobaczyłem że napisałem to na sekcji dotyczącej WoT'a

Edited by pokelance
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0