Jump to content

Modele statków


Recommended Posts

Witam, zajmuje się edycją wideo ostatnio chce zrobić intro do World of Warship jednak potrzebne mi są modele statków (Obojętnie jaki tier i kraj) ważne żeby był po jednym z każdej klasy. Affter Effects wymaga plików w formacie OBJ/FBX modele w grze są zapisane w formacie primitve z tego co widzę.

Znalazłem program do odpalania modeli z gry WoT(WoT Model Editor)  miał działać również w WoW'sie jednak przy próbie uruchomienia pojawia się błąd "-0.525373" na typ 'Single' nie jest prawidłowa.

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.InvalidCastException: Konwersja z ciągu "-0.525373" na typ 'Single' nie jest prawidłowa. ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToSingle(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
  --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToSingle(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
  w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToSingle(String Value)
  w Model_Viewer.vis_main.get_translations(Int32 id, Int32 loop_count)
  w Model_Viewer.frmMain.build_primitive_data(Boolean _add)
  w Model_Viewer.frmMain.m_open_primitive_Click(Object sender, EventArgs e)
  w Model_Viewer.frmMain.m_add_prmitive_Click(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  w System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Model_Viewer
  Wersja zestawu: 1.0.0.24
  Wersja Win32: 1.0.0.24
  CodeBase: file:///E:/Warship/Model_Viewer.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Wersja zestawu: 8.0.0.0
  Wersja Win32: 8.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5488 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Tao.Platform.Windows
  Wersja zestawu: 1.0.0.5
  Wersja Win32: 1.0.0.5
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.Platform.Windows.DLL
----------------------------------------
System.Data
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
System.Data.DataSetExtensions
  Wersja zestawu: 3.5.0.0
  Wersja Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
----------------------------------------
System.Core
  Wersja zestawu: 3.5.0.0
  Wersja Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
cttools
  Wersja zestawu: 1.0.4723.22902
  Wersja Win32: 
  CodeBase: file:///E:/Warship/cttools.DLL
----------------------------------------
msvcm90
  Wersja zestawu: 9.0.30729.6161
  Wersja Win32: 9.00.30729.6161
  CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57/msvcm90.dll
----------------------------------------
Tao.FreeGlut
  Wersja zestawu: 2.4.0.2
  Wersja Win32: 2.4.0.2
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.FreeGlut.DLL
----------------------------------------
Tao.OpenGl
  Wersja zestawu: 2.1.0.12
  Wersja Win32: 2.1.0.12
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.OpenGl.DLL
----------------------------------------
Tao.DevIl
  Wersja zestawu: 1.6.8.3
  Wersja Win32: 1.6.8.3
  CodeBase: file:///E:/Warship/Tao.DevIl.DLL
----------------------------------------
Accessibility
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
FastColoredTextBox
  Wersja zestawu: 2.16.11.0
  Wersja Win32: 2.16.11.0
  CodeBase: file:///E:/Warship/FastColoredTextBox.DLL
----------------------------------------
System.Data.SqlXml
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll
----------------------------------------
System.Xml.Xsl.CompiledQuery.1
  Wersja zestawu: 0.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic.resources
  Wersja zestawu: 8.0.0.0
  Wersja Win32: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.Potem próbowałem odpalić ten plik w MAYA kolejny błąd ogólnie to moje pierwsze doświadczenie z obiektami 3d.

 

Czego potrzebuję: chciałbym aby ktoś wyeksportował mi modele 4 okrętów po jednym z każdej klasy jak już mówiłem nie mam specjalnych wymagań co do modelu i następnie wyrenderował w formacie OBJ/FBX.
Pozdrawiam

 

@Edit mógłbym prosić o przeniesienie tematu do odpowiedniego forum teraz zobaczyłem że napisałem to na sekcji dotyczącej WoT'a

Edited by pokelance
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.