Jump to content

Received a Warning or Ban and Think It Was Because of This Modpack?


Recommended Posts

 • Administrator

Let's start with this: my modpack is officially approved on wgmods.net, which is a website owned by Wargaming. All mods on that page have been checked by WG, so you cannot be banned for using them. If you think you were banned because of this modpack or mods from the WG mods hub, it's only your mistaken impression. I'm in direct contact with WG, and I check mods before adding them to double-secure the modpack.

 

If you think you were banned because using my modpack you need to question yourself with these:

 • Have you shared your computer with anyone who could install things on it without your consent?
 • Have you logged into the game from a computer that is not your personal one?
 • Have you logged into the game using an insecure network?
 • Have you shared your game account with friends or clan members?
 • Have you installed third-party mods (from outside my modpack)?
 • Have you repeatedly played battles without active participation (e.g., by being AFK or inactive)?
 • Have you installed applications that change shaders or graphics in the game (such as Tundra, ReShade, SweetFX, or similar programs)?

 

To avoid a possible ban, you should avoid doing any of the above things. Many people who blame my modpack think that they can simply stop using it. However, this is a false impression that can lead to another ban, as the real reason for your original ban will still be present. If you continue to do any of the things I mentioned earlier or keep the forbidden software installed, you will be banned again. You don't want to lose your account, right? So think carefully and stop doing these things. Also, change your account password.

 

My modpack is as secure as Fort Knox and cannot get you banned!

 

If you have been banned and wish to have the ban removed, please contact WG support. Contacting me about your ban or writing to me on my forums, chats, or in any other topics is pointless because I cannot help you with the removal of the ban. Your ban is an indisputable fact and will not be commented on by me.

 

POLISH VERSION

Spoiler

Zacznijmy od tego: Mój modpack jest oficjalnie zatwierdzony przez WG na ich stronie wgmods.net. Wszystkie mody z tej strony zostały sprawdzone przed dodaniem ich tam dlatego spokojnie można ich używać się bez strachu że dostanie się za nie bana. Jeśli wydaje ci się że dostałeś bana za używanie modpacka, to niestety muszę cię zmartwić, nie jest to przez moją paczkę ani za żadnego moda ze strony z modami na hubie WG. Ponadto jestem w kontakcie z Wargamingiem i sprawdzam z nimi mody przed ich dodaniem do paczki aby zabezpieczyć użytkowników paczki.

 

Jeśli wydaje ci się że dostałeś bana za moją paczkę i nie instalowałeś w ciągu ostatniego roku innych modów to musisz zadać sobie następujące pytania:

 • czy dzieliłeś komputer z którego logujesz się do gry z kimś innym kto potencjalnie mógł zainstalować coś bez twojej wiedzy czy zgody?
 • czy logowałeś się do gry używając nieswojego komputera?
 • czy logowałeś się do gry używając niezabezpieczonych sieci (np. wifi z restauracji itp.) ?
 • czy udzieliłeś komuś hasła i loginu do swojego konta np. znajomemu albo swoim klanowiczom 
 • czy często brałeś udział w bitwie bez czynnego udziału w niej ? (afk itp.)
 • czy instalowałeś inne aplikacje które zmieniają grafikę gry (Tundra, ReShade, SweetFX i podobne) ?

 

Jak się zabezpieczyć aby nie dostać kolejnego bana i utracić swoje konto na zawsze? Większość ludzi którzy mnie obwiniają za swojego bana myślą dość prosto: że przestaną go używać. Błąd! To tylko fałszywe wrażenie które prowadzić może do kolejnego bana, bo to nie mój modpack spowodował bana i prawdziwy powód dalej tam jest! Po prostu należy nie instalować cheatów i nie robić rzeczy o które pytałem w tekscie na czerwono. Jeśli się to zignoruje to następnym razem utraci się konto dostając permabana. Naprawde myślcie zanim zrobicie coś głupiego. Polecam też zmienić hasło do gry.

 

Mój modpack jest bezpieczny jak sam Fort Knox i nie można za niego dostać bana !

 

Pytanie: Ok, więc skoro to taki bezpieczny modpack dlaczego tak często czytam i słyszę że ktoś za niego dostał bana?

Odpowiedź: Wynika to z prostego rachunku prawdopodobnieństwa: jest to najpopularniejszy modpack na świecie do World of Tanks, szansa że ktoś go używa jest bardzo wysoka, rośnie więc też szansa że wsród jego użytkowników znajdzie się ktoś kto złamał regulamin gry.

 

Pisanie do mnie w sprawie pomocy odwołania się od bana czy wyjaśnieniu za co on był, w tym pisanie o tym na moich forach i czatach nie ma sensu, gdyż nie jestem wstanie pomóc. W tych sprawach należy się kontaktować z supportem WG. Nie ja nałożyłem bana i to nie ja miałem z nim cokolwiek wspólnego.

 

Dziękuję za uwagę.

 

GERMAN VERSION

Spoiler

Beginnen wir damit: Mein Modpack ist offiziell auf wgmods.net, der Wargaming-Website, genehmigt worden. Alle Mods auf dieser Seite wurden von WG überprüft, daher kannst du nicht gebannt werden, wenn du diese benutzt, selbst wenn du denkst, dass du es warst. Es war nicht wegen diesem Modpack oder Mods von WG Mods Hub, es ist nur dein falscher Eindruck. Ich bin in direktem Kontakt mit WG und überprüfe Mods, bevor ich sie hinzufüge, um sie doppelt zu sichern.

 

Wenn du denkst, dass du wegen meinem Modpack gebannt wurdest, musst du dir selbst diese Fragen stellen:

 

 • hast du deinen Computer mit jemandem geteilt, der möglicherweise ohne deiner Zustimmung Dinge auf deinem Computer installieren kann ?
 • hast du dich nicht mit deinem eigenen Computer eingeloggt ?
 • hast du dich ins Spiel eingeloggt über unsichere Netzwerke ?
 • hast du deinen Spielaccount mit Freunden oder Clanmitgliedern geteilt ?
 • hast du 3rd Party Mods installiert (von außerhalb meines Modpacks) ?
 • hast du wiederholt Gefechte gespielt, ohne aktive Teilnahme an ihnen (AFK, Inaktivität) ?
 • hast du Anwendungen installiert, die Shader oder Grafiken im Spiel verändern (Tundra, ReShade, SweetFX und ähnliches) ?

 

Wie kann man sich vor dem nächsten möglichen Bann schützen? Die meisten Leute, die meinem Modpack die Schuld geben, denken, dass sie einfach aufhören werden, es zu benutzen. Falsch! Es ist ein falscher Eindruck und führt dich zum nächsten Bann, weil der wahre Grund, der dich gebannt hat, immer noch da ist! Wenn du diese Dinge, die ich bereits erwähnt habe, weiterhin machst oder die verbotene Software installiert lässt, wirst du wieder gebannt! Du möchtest deinen Account nicht verlieren, oder? Also denke und denke wieder nach und hör auf diese Dinge zu tun! Niemals! Ändere auch dein Account Passwort...

 

Mein Modpack ist sicher wie Fort Knox und kann dich nicht bannen !

 

Mich über deinen Bann zu kontaktieren, oder mir in meinen Foren, Chats oder in irgendwelchen Themen zu schreiben ist sinnlos, weil ich dir nicht helfen kann mit der Aufhebung des Banns. Bitte wende dich diesbezüglich an den WG-Support.

 

FRENCH VERSION

Spoiler

Pour commencer, mon pack de mods a officiellement été approuvé sur wgmods.net, site officiel de WarGaming. Tous les mods présents sur cette page ont été vérifiés par WG, et pour cette raison, vous ne pouvez pas être bannis en les utilisant. Si vous l'avez été pour une utilisation illégale, il est impossible que cela vienne de ce pack, ce n'est qu'une fausse impression. Je suis en contact direct avec l'équipe de WG, et je vérifie avec eux chaque mod avant de les ajouter, pour plus de sécurité.

 

Si vous pensez avoir été banni pour avoir utilisé mon pack de mods, posez-vous d'abord les questions suivantes:

 • Avez-vous partagé votre ordinateur avec quelqu'un qui a pu y installer des mods sans votre consentement ?
 • Vous êtes-vous connecté au jeu sur un autre ordinateur que le votre ?
 • Vous êtes-vous connecté au jeu sur un réseau non sécurisé ?
 • Avez-vous partagé votre compte avec un ami ou un autre membre de votre clan ?
 • Avez-vous installé des mods de partis tiers (qui ne viendraient pas de ce pack) ?
 • Êtes-vous plusieurs fois entrés en partie, sans y prendre part (AFK, inactif) ?
 • Avez-vous installé des applications changeant les shaders ou les graphismes dans le jeu (Tundra, ReShade, SweetFX ou similaires) ?

 

Comment vous prémunir d'un bannissement futur ? La plupart des personnes qui pensent avoir été bannies après avoir utilisé mon pack de mods comptent simplement ne plus l'utiliser, mais c'est une mauvaise réaction, et cela n'aura pour seul effet que de vous conduire à une autre banissement, car la véritable raison du ban sera toujours présente ! Si vous continuez de faire les choses listées ci-avant, ou que des programmes illégaux restent installés sur votre ordinateur, vous allez être bannis une nouvelle fois, ce qui, rappelons-le, équivaut à une suppression totale du compte utilisateur. Vous ne voudriez pas que ça arrive, n'est-ce pas ? Alors réfléchissez bien, et ne le refaites plus. Pensez également à changer votre mot de passe.

 

Mon pack de mods est aussi sécurisé que Fort Knox, il est impossible qu'il conduise à un bannissement !

 

Me contacter à propos d'un bannissement sur le forum, chat, ou n'importe quel topic est inutile. Je ne peux pas vous aider quant à la révocation du bannissement, il faut contacter le support technique de WG pour ça. Votre bannissement est indiscutable, et je ne ferai aucun commentaire à ce sujet.

 

Merci de votre attention.

 

CZECH VERSION

Spoiler

Vzhůru na to: Můj modpack je oficiálně schválený na wgmods.net, což je portál patřící Wargamingu. Veškeré mody na tomto webu byly zkontrolovány WG a tudíž za jejich užívání nemůžete být zabanováni. Ikdyž si myslíte, že jste obdrželi ban kvůli modpacku nebo módům z WG Mod Hubu, není tomu tak a jste na omylu. Jsem v přímém kontaktu se zástupci WG a mody, které přidávám do balíku pro jistotu vždy kontroluji.

 

Pakliže si myslíte, že vám byl udělen ban za můj modpack, odpovězte si na tyto otázky:

 • sdílíte svůj počítač s někým, kdo by do něj mohl bez vašeho vědomí/povolení instalovat programy ?
 • přihlásil/a jste se do hry přes jiný než svůj osobní počítač ?
 • přihlásil/a jste se do hry přes nezabezpečené sítě ?
 • sdílel/a jste svůj herní účet s kamarády nebo členy klanu ?
 • nainstaloval/a jste si mody, které nebyly součástí mého balíku ?
 • hrál/a jste opakovaně bitvy, kterých jste se potom aktivně neúčastnil/a (AFK, neaktivita) ?
 • máte nainstalovány aplikace, které mění shadery nebo grafiku hry (Tundra, ReShade, SweetFX a podobné) ?

 

Jak zamezit obdržení dalšího možného banu ? Většina lidí, kteří viní můj modpack si myslí, že ho jednoduše přestanou používat. Je to ale mylná domněnka, která vás pouze dovede k dalšímu banu, protože ten pravý důvod, za který ban máte, zde stále zůstává. Budete-li i nadále dělat to, co jsem jmenoval výše a nebo si ponecháte nainstalovaný zakázaný software (mody) v počítači, budete znovu zabanováni! Nechcete přijít o svůj účet, že ? Tak se zamyslete a už nikdy neopakujte zmíněné chyby ! Změňte si pro jistotu i heslo k účtu...

 

Můj modpack je zajištěný jako Fort Knox a nemůžete za něj být zabanováni !

 

Tím, že mne kontaktujete nebo píšete na mých forech, chatech či v jiných tématech, kvůli vašemu banu, ničeho nedocílíte. Nemůžu vám pomoci s jeho odstraněním. Kontaktujte prosím WG Support, který se tím zabývá.

 

 

Thank you for your attention.

 • Like 6
 • Upvote 12
Link to comment
 • Aslain changed the title to Received a Warning or Ban and Think It Was Because of This Modpack?
 • Aslain unpinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.