Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/20/2019 in all areas

 1. 5 points
  To temporarily "fix" the XVM battle results screen lockup: \World_of_Tanks\res_mods\mods\xfw_packages\xvm_battleresults Rename both the json file and the python folder to have an underscore (_) at the beginning. This will make you use the WG normal battle-results screen with zero lockups/crashes.
 2. 3 points
  v1.5.0.0 #09 (10-05-2019): - updated XVM 7.9.0 [9038] [official]
 3. 3 points
  v1.5.0.0 #00 (02-05-2019): - compatibility with WoT 1.5.0.0 - updated XVM 7.9.0-dev [9003] (known bugs: battle loading window, battle results window, replays playback, errors in python.log) [USE AT OWN RISK!] - updated Change client language: EN, PL - updated Marks of Excellence Extended - updated Battle Observer 1.21.0 - updated Battle Assistant 2.2.1 - updated PMOD v1.40.0 - updated the anti-mirror files - updated Radio WG.FM - updated Crew Exp Extended - updated DamageLog Gambiter script - updated Real time in-Battle achivements - updated Auxilium - updated Hangman [CT] - updated crosshair script - updated Final Shot - updated Replays Manager - updated Autoaim Indication+ - updated ArtyLog - updated Safe Shot - updated Friends Marker Mod - updated Info Panel OldSkool - updated UT Announcer (by BudyX69 & OldSkool) - updated session stats: TimeSpent, YasenKrasen - updated minimap by ShuraBB - updated Skins on destroyed vehicles - updated Selected tank highlighter - updated Arty Projecticle Flight Time by OldSkool - updated Battle Results window by Ragnarocek - updated Colored ribbons [Riskynet's style] (by Ragnarocek) - updated Requesting fire marker regular and on the minimap (by Hawg) - updated Battle Results Sexy - updated SpotMessenger: OldSkoo - updated Repair Extendedl - updated Personal Reserve & Hangar Headers - updated poliroid and oldskool modslistapi - updated Battle Hits Viewer - updated Ping Spam Blocker by champi - updated Hangar: Minimalistic - updated FPS limiter - updated skins: KV-220-2 > KV-1 KwK 40 (Mirukii), Pz. I C > Sd. Kfz. 140/1, Hetzer > Swiss G13 (Mirukii), BT-7A > BT-42 (Mirukii) - updated contour icons: Aslain, Wizard, Witblitz, Qualan, J1mbo, Kryspin_CZ, Grandorf, XSerzHX, corehorn, Contrabass, Darker, Ashbane, Hawg, Mirukii, Riskynet (Ragnarocek), PogS, corecroft27, GolKosh, Jackhammer (Patejl352) - added skin leKPz M41 90 mm Skin (Mirukii), M60 Patton > M60A1 (Mirukii) - removed until they are updated: Change client language [RU,UA], Shimada_sama's gun sound, Battle Results window mods Anime, sounds Echoes of War (guns and engines), UT Announcer [male/female], Transparent Clan Logos, Modpack button in the hangar, Garbage seller, ATAC!, Autoaim extended, 15m circle mod, Tank Lights, Radial Menu, Hangar Clock & Calculator by AntonVK, Personal Missions Helper, Non-XVM hitlogs (in battle wn8), tech-tree mods, Info Panel Izeberg, More visible minimap coordinates, Crew Skill Informer, Hangar Armor Inspector, Vehicle Exp Extended, contour icons: Man1aq, DEbranded, Prudenter, Ghostman, Nikodemsky, LegionLost, Webium, Advanced tips for skills [PL], Aiming timer, Gun Constraints (gun traverse angle markers) - removed permanently due to recent Fair Play Policy update: Minimap Tankview Directions, Direction indicator to the closest enemy, Spotted vehicle direction on aim circle. - I'm removing that mods ahead, but they aren't fortidden yet, they will be starting from 1st June. I'm doing it for your own sake, so you won't install them by a mistake by renaming a folder or something, and so you can learn to play without them already now. - INFO: THERE WILL BE MOST LIKELY ONE MORE UPDATE TODAY ! v1.5.0.0 #00 (02-05-2019): - kompatybilność z WoT 1.5.0.0 - akt. XVM 7.9.0-dev [9003] (znane błędy: ekran ładowania, ekran z rezultatami, UI podczas oglądania powtórek, błędy w logach pythona) [UŻYWAĆ NA WŁASNE RYZYKO!] - akt. pliki językowe klienta: EN, PL - akt. Odznaki Biegłości w Bitwie - akt. Battle Observer 1.21.0 - akt. Podświetlanie wybranego czołgu - akt. Skórki zniszczonych pojazdów - akt. Battle Assistant 2.2.1 - akt. PMOD v1.40.0 - akt. Crew Exp Extended - akt. Auxilium - akt. Odznaczenia na żywo w bitwie - akt. Autoaim Indication+ - akt. skryptu celowników - akt. damage log gambiter - akt. ArtyLog - akt. Hangman [CT] - akt. Safe Shot - akt. Ostatnie trafienia - akt. pliki do usuwania lustrzanego odbicia ikonek bez XVM - akt. Marker przyjaciół - akt. Menadżer Powtórek - akt. Info Panel OldSkool - akt. statystyki sesji TimeSpent - akt. UT Announcer (by BudyX69 & OldSkool) - akt. minimapki od ShuraBB - akt. Radio WG.FM - akt. Rezerwy osobiste i nagłówki w hangarze - akt. Okno z wynikami bitwy by Ragnarocek - akt. Ikonki pokolorowane klasą czołgu w stylu Riskynet (Ragnarocek) - akt. Marker prośby o wsparcie - zwykly i na minimapie (od Hawg) - akt. Okno z wynikami bitwy sexy - akt. Czas lotu pocisku arty (by OldSkool) - akt. poliroid i oldskool modslistapi - akt. Bloker pingowania od champi - akt. Otrzymane trafienia w bitwie - akt. Repair Extended - akt. SpotMessenger: OldSkool - akt. Hangar: Minimalistyczny - akt. Limiter FPS - akt. skórek: KV-220-2 > KV-1 KwK 40 (Mirukii), Pz. I C > Sd. Kfz. 140/1, Hetzer > Swiss G13 (Mirukii), BT-7A > BT-42 (Mirukii) - akt. ikonek konturów: Aslain, Wizard, Witblitz, Qualan, J1mbo, Kryspin_CZ, Grandorf, XSerzHX, corehorn, Contrabass, Darker, Ashbane, Mirukii, Hawg, Riskynet (Ragnarocek), PogS, GolKosh, Jackhammer (Patejl352) - dodano skórkę: leKPz M41 90 mm Skin (Mirukii), M60 Patton > M60A1 (Mirukii) - mody usunięte do czasu ich aktualizacji: pliki językowe klienta [RU,UA], Shimada_sama's gun sound, mody okna z wynikami bitwy Anime, dźwięki dział i silników: Echoes of War, UT Announcer [meski/zenski], Przeźroczyste loga klanów, Przycisk wielofunkcyjny w hangarze, Sprzedawca śmieci (Seller), ATAC!, Autoaim extended, 15m okrąg, Oświetlenie czołgów, Radial Menu, Kalkulator i zegar w garażu by AntonVK, Pomocnik Misji Osobistych, Hitlogi nieoparte na XVM (wn8 w bitwie), mody drzewka badań (kompaktowe itp), Info Panel Izeberg, Bardziej widoczne koordynaty minimapki, Informacja o perkach załogi w czasie bitwy, Hangar Armor Inspector, Vehicle Exp Extended, corecroft27, ikonki konutrów: Man1aq, DEbranded, Prudenter, Ghostman, Nikodemsky, LegionLost, Webium, Rozszerzone informacje by Nikodemsky, Timer celowania, Znaczniki max. wychyłu działa - usunięto na stałe dla zgodności paczki ze zaktualizowanymi ostatnio zasadami fair play: Kierunek celowania czołgów na minimapie, Wskaźnik kierunku do najbliższego wroga, Kierunek do wyspotowanego pojazdu na celowniku. - Mody będą będą zabronione od 1 Czerwca, ale usuwam je już teraz aby ktoś przypadkiem sobie ich nie zainstalował w przyszłości poprzez zmianę nazwy folderów przy okazji wyjścia nowej wersji gry, oraz abyście mogli już teraz nauczyć grać bez nich. - INFO: MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ KOLEJNEJ AKTUALIZACJI JESZCZE DZISIAJ !
 4. 2 points
  Aslain.com is powered by ...support us today and get a professional Quality game server from BlackBoxServers.net Download for World of Tanks 1.5.0.3 Aslain's WoT ModPack v1.5.0.3 #01 (~148 MB) download link #1 [direct] download link #2 [direct] download link #3 [direct] download link #4 [direct] (link #4 is without adult mods) download link #5 [direct] download link #6 [direct] how to download with adfly SHA-256 (link #1-3): 4a3191a9e79c9498a8a96adb6c4efaf36c0f2cc85935179cf3c48faaacc53656 SHA-256 (link #4): b06e020dc8327e3ebde88b49263a6064e136217cfd92aa80ec1675252e300f5c XVM with my config only download link [direct] You may use following tools to support modpack developement and efforts, posted them as requested by users: or donate: Changelog
 5. 2 points
  v1.5.0.2 #00 (16-05-2019): - initial compatibility with WoT 1.5.0.2 - updated XVM 7.9.2-dev [9067] - updated Default XVM hitlog for Frontline battles - updated contour icons: PogS, Aslain, Wizard, Witblitz, Qualan, J1mbo, Kryspin_CZ, Grandorf, XSerzHX, corehorn, Contrabass, Darker, Ashbane, Webium, Legionlost, Debranded - updated the anti-mirror files - updated Change client language - removed temporary: YasenKrasen Text extension and Graphical Messages
 6. 2 points
  v1.5.0.0 #10b (11-05-2019): - updated debug panel ball by Ragnarocek - updated Shell Info - updated In-battle statistics by RaJCeL - updated Friends Notifier - updated Battle Hits Viewer (with english translation added to few client languages) - updated Battle Observer - updated The Second World War. Day after day (engines) - updated Aslains_WoT_Logs_Archiver - updated the anti-mirror files (for today's micropatch) - updated OTM by Solo - added contour icons: Webium, Nikodemsky - added Session Statistics Ragnarocek [EN,CZ,PL,RU] - added Safe Shot wgmods - added Voices from the Polish movies (by lazarekt3485) - replaced Reload Messenger with Reload notification in chat (by wgmods) - reworked Safe Shot and Repair sections [select your mods again]
 7. 2 points
  Adfly is one of the ways that Aslain is able to provide this modpack for us. But, Aslain also gives everyone the option to download the modpack directly. Next to each link there is a (direct) link. Have you tried any of those? If you choose to use the direct links and bypass Adfly, please consider donating something, anything, to Aslain to support his efforts.
 8. 2 points
  v1.5.0.0 #04 (04-05-2019): - re-packed Class colored icons (by Ghostman101278) - added Modpack button in the hangar - added Gnomefather's Historical Realism Gun Sounds (Zorgane) - added 15m circle mod - added Garbage seller - added Hangar: Customization - added Camo Selector [random camo on all tanks etc.] - added contour icons Ghostman101278 to the anti-mirror - updated XVM 7.9.0-dev [9019] [fixed carousel scale, fixed battle results window, battle loading - still bugged] - updated Spotted Extended - updated WoT Tweaker Plus - updated Hangar Free Camera - updated Battle Results window by Ragnarocek - updated crosshair: Standard+, J1mbo, White, Taipan2, Zayaz [i.a fixed reload counter] - Info: the other crosshairs will be updated later, when update is available [to fix reload counters]
 9. 2 points
 10. 2 points
  v.8.3.1 #06 (29-04-2019): - added Crooks World - added flag mods by MajorRenegade - updated Camouflage Manager - fixed installation of contour icons Azur Lane
 11. 2 points
  v.8.3.1 #05 (27-04-2019): - added Extended Tech Tree - updated mxstat
 12. 2 points
  v.8.3.1 #02 (26-04-2019): - updated ports: Hub-S, Galaxy, Deep space, Orbital station, Murmansk, Moon Landing - updated contour icons: Aslain, Panzerschiffer, Kancolle - updated clan icons - updated KanColle Ship Preview (tech-tree and carousel icons) - updated Azur Lane Preview (tech-tree and carousel icons) - updated Chilled Special Camos - added Historical Camo Pack 'Splinter' (8.2.0 version) - added The Great White Fleets - added Functioning MS22 Camo Replacements - added Kancolle UI by Garfield & Fs. - added contour icons Azur Lane - added Lady Commanders - added Historical IJN DDs camouflage with markings & numbering - added Port Azur Lane Unlocked (by MatterCore) - optimization to port mods installation - known problems: Matchmaking Monitor and mxstat doesn't work (wait for their update)
 13. 2 points
  Of course it will. The two mods in question will be removed when modpack is updated for WoT 1.5. (A good month before the actual FPP changes turn into effect) The mods are not yet considered cheat mods. They will be on the 1st of June.
 14. 1 point
  v.8.3.1 #13 (19-05-2019): - fixed Return commander to his ship - added shells & tracers by IncSX - updated clan icons
 15. 1 point
 16. 1 point
  v.8.3.1 #12 (18-05-2019): - added Azur Lane voices [JP] - added detection icons: BattleWave (by Battleframe) - updated Detailed Damage Meter - updated movetree (internal script for installation) - updated Return commander to his ship - updated clan icons - fixed Assistant mod installation (was causing dead ships issues on side panels) - info: it won't be possible to install the modpack on incompatible game version now
 17. 1 point
  @GolKosh If you only play WoT and don't care about CT clients you can still use old wot launcher. (since it's still available) You can grab old WoTLauncher using WMCleaner (EU, NA or RU), and just extract it to your wot folder. (that's how i am avoiding game center since v1.0) Uninstall game center and re-check your game client using wotlauncher or wgcleaner, you might need to re-download some files. But you will be able to avoid game center garbage completely. However it's best to do complete unistall of game to avoid issues, but you can also keep game files and uninstall only game center, its up to you. (so many companies forcing their own launchers upon us... ubisoft, epicgames, bethesda, wargaming...etc) EDIT: in case you don't use WMCleaner WOTLauncher_EU.7z WOTLauncher_NA.7z WOTLauncher_RU.7z
 18. 1 point
  I think I know what is going on now. I will talk about it with Yuri_Polyakov the author of UTannouncer.
 19. 1 point
  Hey :) Changelog is also posted in spoiler (Reveal hidden contents) in the first post. Click on its bar and it will expand.
 20. 1 point
  v1.5.0.1 #03 (14-05-2019): - updated crosshair: Mjolnir blue, Sniper, Fatality, marsoff, Kellerman, Staple, Taipan, Oreshkin - updated all xvm hitlogs - adjusted XVM hitlogs position in Frontline battles - reverted gambiter.guiflash to 0.3.0 [to preserve compatibility with MoE Extended v7.02]
 21. 1 point
  v1.5.0.1 #02 (13-05-2019): - added Shimada_sama's gun sounds - updated the anti-mirror files - updated XVM 7.9.1 [9061] [official] - updated Utannouncer Female/Male - updated PYmodsCore, gambiter.guiflash_0.3.1, izeberg.modsettingsapi_1.2.0 [dependecy] - updated Modpack button in the hangar
 22. 1 point
  I cannot control this mod translation. It's hardcoded.
 23. 1 point
  v1.5.0.1 #00b (13-05-2019): - updated XVM 7.9.1-dev [9056] (beta modpack)
 24. 1 point
  v.8.3.1 #11 (12-05-2019): - added Azur Lane Flamuu port (by Captain_Han_Yolo) - added skins: Hyperion, Ra Cailum + Point defense shield - updated clan icons - info: select your Azur Lane port again
 25. 1 point
  http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/481984-1021-crewskillinformer-crews-skills-and-perks-in-battle-window-update-21062018-v121/ Author's thread. You can poke him/them there.
 26. 1 point
  The feature that you are speaking of is part of XVM. You can try asking the question/making the request on the XVM English Forum. https://koreanrandom.com/forum/forum/57-xvm-english-support-and-discussions/
 27. 1 point
  v.8.3.1 #09 (06-05-2019): - added skins: Aoki Hagane no Arpeggio Skins - added Ars Nova sound effects and Mermaid's Wrath (gun sounds + crew sounds) [EN] - updated clan icons - updated Stopwatch
 28. 1 point
  Yup, try without anything else except for my modpack.
 29. 1 point
  Funny how search feature is requested again and again.. but it's not used on the website to see the previous requests, and the answer is still: Not happening. Not in any near future at least.
 30. 1 point
  Nie ma, zostalo usunięte bo WG nie udostępnia już tych informacji. Teraz widac flagi tylko jesli ktos sobie je wybierze w profilu na stronie XVM, a ze nikt tego prawie nie robi to wyswietlanie flag jest juz bez sensu.
 31. 1 point
  It's explained in changelog. Learn to read it, it's there for a reason.
 32. 1 point
  v1.5.0.0 #01 (03-05-2019): - updated XVM 7.9.0-dev [9005] (still a nightly version, applied a workaround to the battle result screen) [same known bugs as before] - updated Camouflage colored icons (by DEbranded) - updated session stats YasenKrasen - updated Equipment & skill icons by DEbranded - updated DEbranded's Crew Icons - updated Hangman 2.31 - added Change client language: RU,UA - added Limpid Stickers - added contour icons: man1aq, DEbranded, Ghostman101278
 33. 1 point
  I had discovered this issue before on clean XVM. So try without XVM if you still have this issue. Also YK is having update in next modpack because Dado_Ze broke something.
 34. 1 point
  updated XVM 7.9.0-dev [9003] (known bugs: battle loading window, battle results window, replays playback, errors in python.log) [USE AT OWN RISK!]
 35. 1 point
  To normalne, ostrzegalem o tym ze XVM jest zabugowane. Prosze nie zglaszac problemow z XVM gdyz nie mam na to wplywu. Jak bedzie stabilne XVM to te problemy znikna. Zobacz czy ten problem jest bez XVM tez.
 36. 1 point
  I tried the latest nightly build of XVM for WoT 1.5(8999) and all the XVM stuff worked in the garage, but the only thing I could get working properly in battle was the over target markers. Others are reporting frequent crashes in battle. Its worth waiting for the mods and XVM to be properly updated.
 37. 1 point
  thats not the karma system..... thats the news notification..... and you wont see that unless you open the tab.. dont see anyone wanna mod something for that.
 38. 1 point
  v.8.3.1 #07 (01-05-2019): - updated Realms Tool (fixed) - updated Historical Camo Pack 'Splinter' - updated Improved HSF Yamato and Musashi Camos - added Stopwatch (by AutoSpy) - added skin: ARP Scharnhorst
 39. 1 point
  Start the game in safe mode and wait for the update to come out.
 40. 1 point
  v.8.3.1 #04 (27-04-2019): - updated Quick access to signals - updated Carousel Extended - updated Realms Tool - updated contour icons: MajorRenegade - updated Character Voice Mix Mod Creation Tool - updated Mermaid's Wrath Crew Names Tool - updated Mermaid's Wrath - Female Crew Voice - updated Historical unique commanders - updated Mermaid's Wrath commanders - updated movetree (internal batch script) - updated shaders (by Haka)
 41. 1 point
  v1.4.1.2 #03 (26-04-2019): - updated XVM 7.8.7 [8993] - updated the anti-mirror files - updated Change client language - updated YasenKrasen text files - added Vertical tech-tree by _P_H_A_R_A_O_N_
 42. 1 point
  v.8.3.1 #01 (25-04-2019): - updated Azur Lane Enchant Mod - updated Kantai Collection UI - updated side panels: AutoSpy - updated Advanced HP bar indicator - updated Quick access to signals - updated Improved Chat AutoSpy - removed: Return commander to his ship, all Yamato skins
 43. 1 point
  v.8.3.0 #01 (25-04-2019): - fixed client detection - updated contour icons: pold77 - updated Transparent unobtained achievements - updated Red unobtained achievements - updated Advanced HP bar indicator - updated Compressed textures - info: one more update later today
 44. 1 point
  Not sure what you mean about the dog tags? The karma system, which is totally pointless system, isn't connected with the dog tags. There is a dog tags remover mod though. The karma system is the dumbest shit ever, lol. You can never go below 0. Everyone reports you for even the smallest of things. I got reported for almost winning a 1vs3 in the recent Torpedo Beat event, lol. (Obvious to tell when reported, when the karma number drops, lol) And noone compliments anyone... I had a 5 kill Torpedo Beat game = 0 compliments.
 45. 1 point
  well its harder to spot noiw.... besides you dont have to use the drop-down menu to access stuff... IF you are streaming the ONLY thing you need to not access is the Inventory in the drop-down menu...... Dont see the need for this.....
 46. 1 point
  v1.4.1.2 #02 (22-04-2019): - updated session stats Yasenkrasen - updated XVM's clan icons pack (except for RU) - added Personal Missions Helper
 47. 1 point
  v.8.2.0 #11 (16-04-2019): - added detection icons: My little Pony (by Jules_Papillon), Colored Icons - added EVE style consumables + modernization icons - updated clan icons - it's possible to install Alt Markers and OTM by BADoBEST at the same time now
 48. 1 point
 49. 1 point
 50. 1 point
  v0.4.4 (06-07-2015): - added Mav's Ultra Fog Remover - added Skins mix compiled by Scryptar (mostly Guille's skins) - added Training Room enabler
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.